נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרוטוקול ישיבות המועצה לשנת 2018

פרוטוקול ישיבות המועצה לשנת 2018

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 4 לשנת 2018 פורסם בתאריך 03.06.2018
2.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 3 לשנת 2018 - פורסם בתאריך 06.05.2018
3.
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מספר 2/2018 פורסם בתאריך 28.3.18
4.
פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 1 לשנת 2018 פורסם בתאריך 28/2