נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10 לשנת 2017 - פורסם ביום 02.01.2018
2.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 9 לשנת 2017 - פורסם ביום 28.11.2017
3.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 8 לשנת 2017 - פורסם ביום 05.11.2017
4.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 7 לשנת 2017 - פורסם ביום 27.09.2017
5.
עדכון תקציב הרשות לשנת 2017 מס' 1- פורסם בתאריך 27.9.17
6.
חומרים לישיבת מליאה מס 08/2017 שתתקיים בתאריך 24.09.2017
7.
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 לשנת 2017 פורסם ביום 01/08
8.
פרוטוקול שלא מן המניין מספר 2 לשנת 2017 בנושא היטל המיסים - פורסם בתאריך 02/072017 (ניתן להאזין בקובץ המופיע בפרוטוקול ישיבה מס' 6)
9.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 5 לשנת 2017 - פורסם ביום 28.06.2017
10.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 3 לשנת 2017 - פורסם ביום 29.05.2017
11.
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 1 בנושא עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016 פורסם ביום 29.3.17
12.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 02 לשנת 2017 פורסם ביום 29.3.17
13.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 01 לשנת 2017 פורסם ביום 27.2.17