נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

חוקי עזר

חוקי עזר

מס.
כותרת
הורדה
1.
עדכון תעריפי הגביה עפ"י חוקי העזר במועצה 01/01/2019
2.
חוק עזר לתמר (העמדת רכב וחנייתו) תשס"ח 2008
3.
עדכון תעריפי הגביה עפ"י חוקי העזר במועצה 1.1.2018
4.
חוק עזר הריסת מבנים מסוכנים התשע"ז 2017
5.
אימוץ חוק עזר לדוגמא בדבר החזקת מקלטים
6.
חוק עזר לרשות הניקוז תמר- שמירה על רשת ניקוז, תשמ"ה-1985
7.
חוק עזר לתמר - אגרת תעודת אישור, תשל"ו-1975
8.
חוק עזר לתמר - בטיחות הביקורים במצדה, תש"ך 1960
9.
חוק עזר לתמר - הוצאת אשפה, תש"ם-1980
10.
חוק עזר לתמר - שירותי שמירה התשע"ח 2017
11.
חוק עזר לתמר- העמדת רכב וחנייתו, תשס"ח-2008
12.
חוק עזר לתמר- הצמדה למדד, תשמ"א-1981
13.
חוק עזר לתמר - פיקוח על כלבים, קופים וחתולים, תשנ"א-1991
14.
חוק עזר לתמר - רחצה על שפת הים, תשנ"א-199
15.
חוק עזר לתמר - שילוט, תשס"ט-2009
16.
חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי