נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

בחירות 2018

בחירות 2018

חוזר המפקחת הארצית על הבחירות – פתקי הצבעה 8/2018

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

אופן הגשת רשימות בבחירות למועצה האזורית תמר

אופן הגשת רשימות בבחירות למועצה האזורית תמר

לידיעתכם - חוברות הגשת מועמדות נמצאות במזכירות המועצה

נוהל הגשת מועמדות לראש המועצה, מליאת המועצה וועדי היישובים

הודעה בדבר הגשת והצעת מועמד ורשימת מועמדים

הודעה בדבר שיעורי עירבון למועמדים/רשימה

הודעה בדבר מספר הנציגים מכל יישוב במועצה

תזכורת ! מועד אחרון להגשת בקשות בדבר ועד נפרד/נציגות/זהות וועדים

בחירות לוועדים המקומיים 2018