נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

בחירות 2018

בחירות 2018

הודעת מנהלת הבחירות בדבר תוצאות סופיות למליאת ולרשות המועוצה

צו המועצות המקומיות/אזוריות - רשימות המועמדים

חוזר המפקחת הארצית על הבחירות – פתקי הצבעה 8/2018

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

אופן הגשת רשימות בבחירות למועצה האזורית תמר

אופן הגשת רשימות בבחירות למועצה האזורית תמר

לידיעתכם - חוברות הגשת מועמדות נמצאות במזכירות המועצה

נוהל הגשת מועמדות לראש המועצה, מליאת המועצה וועדי היישובים

הודעה בדבר הגשת והצעת מועמד ורשימת מועמדים

הודעה בדבר שיעורי עירבון למועמדים/רשימה