נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מעניין לדעת

מעניין לדעת

דרושים נציגי ציבור לתאגידי תמר

דרושים נציגי ציבור לתאגידי תמר

תעסוקה

תעסוקה

משרות לתושבי האזור
תהליך קבלת היתר בניה - מידע לתושב

תהליך קבלת היתר בניה - מידע לתושב

אכיפת כלבים משוטטים

אכיפת כלבים משוטטים

עלי תמר - גיליון פברואר 2019

עלי תמר - גיליון פברואר 2019

קהילה מדברת חינוך

קהילה מדברת חינוך

חדש ! פורטל תיאום תשתיות

חדש ! פורטל תיאום תשתיות

איגרת לתושב - עונת היתושים

איגרת לתושב - עונת היתושים

חשוב לדעת ! כיצד לטפל בהכשת נחש

חשוב לדעת ! כיצד לטפל בהכשת נחש

כניסתו לתוקף של תיקון 116 לחוק התיכנון והבניה

כניסתו לתוקף של תיקון 116 לחוק התיכנון והבניה